DOKUMENTY

Do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego i Rehabilitacyjnego w Bilczy potrzebne są:

1. Wniosek

2. Skierowanie od zakładu

3. Wywiad pielęgniarski i Zaświadczenie Lekarskie

4. Badania: OB, morfologia, jonogram, mocznik, antygen HBs i HCV kreatynina, cukier (ważne 2 tygodnie), moczu (ważne 2 tygodnie), EKG – aktualne

5. Karty informacyjne (historia choroby, karty leczenia szpitalnego) – kserokopie

6. Dowód osobisty-PESEL

7. Dokument ubezpieczenia: odcinek renty, emerytury, zaświadczenie itp.

 

Dokumenty do pobrania:


WNIOSEK – pobierz

SKIEROWANIE – pobierz

OŚWIADCZENIE – pobierz


WYWIAD PIELĘGNIARSKI

I ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE – pobierz

KARTA KWALIFIKACJI – pobierz


DANE KONTAKTOWE RODZINY – pobierz


WAŻNE –
pobierz