NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

ZAKŁAD OPIEKUŃCZNO - LECZNICZY
I REHABILITACYJNY

BILCZA k. Kielc, ul. Osikowa 4
26-026 Morawica

tel./fax (041) 311 78 70; 311 78 71
311 78 90; 311 78 91

e-mail: zolbilcza@tlen.pl