Do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego i Rehabilitacyjnego w Bilczy potrzebne są:

1. Wniosek
2. Skierowanie od zakładu
3. Wywiad pielęgniarski i Zaświadczenie Lekarskie
4. Badania: OB, morfologia, jonogram, mocznik, antygen HBs i HCV kreatynina, cukier (ważne 2 tygodnie), moczu (ważne 2 tygodnie), EKG - aktualne
5. Karty informacyjne (historia choroby, karty leczenia szpitalnego) - kserokopie
6. Dowód osobisty-PESEL
7. Dokument ubezpieczenia: odcinek renty, emerytury, zaświadczenie itp.

 

Dokumenty do pobrania:

Wniosek
Skierowanie
Oświadczenie
Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie
Karta kwalifikacji
Dane Kontaktowe Rodziny
Ważne